Styret 2019 består av:

 Leder:   

 Nina Englund Aslaksen

 Nestleder:  

 Lars Jørgen Kristoffersen

 Sekretær:

 Kjersti Gummesen

 Økonomiansvarlig:

 Tatiana Johansen  

 Medlemsansvarlig:

 Ida Charlotte Nordhavn

 Arrangementsansvarlig:

 Erik Müller

 Styremedlem:

 Emma Christine Nordahl

 

Under ser du aktuelle filer til årsmøtet 2020: