Adresse Vestengveien 40 1725 Sarpsborg
E-post: evolution@evolution-studio.no 

Annen informasjon

Styreleder: Lars Jørgen Berg
Sportslig Leder: Monica Solberg

Kontonr: 1503.34.41980
Org.nr: 995 224 089