Av-og-til er en alkovettorganisasjon, som vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. Deres satsningsområder er blant annet barn og unge, og idrett.

Vi samarbeider med Av-og-til og deres kampanjer.