Styret informerer

Årsmøte 2018

 

Sarpsborg Danseklubb 

innkaller til årsmøte:

Tirsdag 13. Mars ca kl. 19.00 på Evolution Studio,
ved endt foreldremøte (start 18.00)

 

Agenda 

 •   Valg av dirigent og sekretær til møtet 

 •   Godkjennelse av innkalling 

 •   Styrets beretning for 2017 

 •   Regnskap for 2017 

 •   Budsjett for 2018 

 •   Valg 

 •   Innkomne forslag og saker

  Saker som skal behandles på årsmøtet må meldes til styret innen:
  5. Mars 2018. Forslag sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller styreleder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  Skal du ha stemmerett på årsmøtet må du være medlem i klubben. Dette gjøres via hjemmesiden under menyvalget «påmeldinger». Medlemskapet koster kr. 300,- pr. år. 

   

   


   

  Styrets Beretning for 201 7

  Styrets sammensetning og møter:
  Leder: Alexander Ingvoldstad
  Kasserer: Hilde Kalnes
  Nestleder: Karianne Torp Andersen
  Styremedlemmer: Mette Moeskau
  Frode Finstad
  Malin Elofsson
  Kjell Olav Bårdseng
  Negra Derndic ( Ikke deltatt )
   
  Ung. representant: Marthe Frydenlund
  Nadja Buric

  Valgkomite: Jon Kalnes
  Tone Pettersen(ikke deltatt)

  Revisor: Ingunn Gyl lensten
  Helen Kjøniksen

   
  Det har blitt avholdt 9 styremøter .
  I tillegg til styret består Huskomiteen av følgende personer: Camilla Gorola.

   

  Sportslig leder og trener crew:

  Jenny Flobak er spor t slig leder ansatt i Evolution i ca. 50% stilling.
  Hun har ansvaret for hele klubbens sportslige satsing i bredde og topp.
  Jenny har ansvaret for alle klubbens trenere , planlegging av timeplaner, kick off, workshops, jul og sommer show , Evo awards m.m . Hun tar også ansvar for oppgraderinger på deltager.no , vår hjemmeside og sosiale medier.

  Fra høsten 2017 staretet hun opplæring av påtroppende sportslig leder Monica Solberg som trer inn i stillingen fra 01.01.2018. Sportslig leder har deltatt på de fleste styremøter.
   
  Styret er meget godt fornøyd med Jenny`s arbeid og vi ser en meget positiv utvikling resultatmessig så vel som sosialt i klubben i 2017. Vi ser frem imot videre utvikling av klubben.

    

  Arrangement er :
  Januar
  Oppstart av nye grunnkurs . Februar Karneval i uke 7 (relasjonsbygging) .

  Mars
  Årsmøte .
  Workshop med Denice Solberg - Conteporary/jazz, street jazz og hip hop .

  April
  Street Challange 3 - Hiphop konkurranse på EPA + Hip hop workshop på studio i forbindelse med denne konkurransen.
  Venneuke ( ta med venner på trening) .
   
  Juni
  Sommershow .

  August
  Oppstart av nye grunnkurs .

  September
  Oppstart av gratis Hip hop crew kurs betalt av S.I.R .
  Hip hop workshop i regi av Switch.
   
  Oktober
  Prestige / Fdj8 Free style konkurranse i Grålumhallen.
  Dugnad (salg av kakebokser for Norkak) .


  November
  Klubbkonkurranse.
  Dugnad (salg av dopapir i reg i av Jonas Elofsson) . Desember Juleshow Grøtfest, Evo - Awards .

  Klubben har også deltatt på diverse lokale arrangementer som:
  All idrettsdagen og div. arr. i byen + div. oppvisning er.
   
   


  Rekruttering og utvikling :

  Klubben må kontinuerlig ha fokus på vårt tilbud barn og ungdom og ikke minst rekruttering til konkurranse miljø som er selve « bærebjelken » i vår klubb .
  Utdanning og skolering av egne trenere er også noe klubben prøver å ha stort fokus på.
   

  Økonomi og medlemstall :

  Klubben har hatt 224 medlemmer i 2017 . Styret har klart å forbedre den gode økonomien fra 2016 og ser ut til å gå ut av 2017 med et overskudd på ca 146 000 nok.

  Økonomisk har klubben god kontroll på utgifts iden, og styret ser ikke store muligheter for spare mer på den nåværende driften av klubben. Vi har i 2017 hatt stort fokus på å redusere kostnadene og øke bruken av egenproduserte trenere for å hindre ekstra utgifter knyttet til bruken av dyrere eksterne løsninger med lange reisevei . Og få inn mer inntekter i form av innbringende tiltak /søknader om støttemidler samt dugnader . Dette arbeidet vil vi fortsette med i 2018 .
   
  Hovedfokus for styret i 2017 og 2018 vil være flytting til nye og billigere lokaler når nåværende leiekontrakt går ut ved medio 2018 hvis ikke det er mulighet for reduk sjon av areal og pris på nåværende lokaler. Leiekostnader må minimum halveres fra dagens leiekontrakt for at klubben skal kunne opprettholde sine økonomiske forpliktelser. Styret er derfor i dialog med nåværende utleier og vil også se på andre rimeligere a lternativer.
   
  Vi vil ha hovedfokus på de grenene som vi er best på og de som det er størst interesse for. De kursene som det er lav oppslutning på vil vi avvikle.
   
  Styret ønsker flere gode og inntektsbringende tiltak velkommen og vil også samtidig oppfordre alle foreldre/foresatte til å engasjere seg og bidra, vi trenger flere! Både i form av verv, på dugnad, som sponsorer osv. Ingenting er for lite, alle monner drar!
   
   
  Avslutningsvis ønsker styret å rette en stor takk til alle som sitter eller avslutter frivillige verv i klubben, samt foreldre og barn, for et flott og positivt engasjement i og rundt klubben i 2017. 
   

  Husk! Uten frivillighet og engasjerte foreldre og barn stopper klubben opp!

   
  Mvh
  Styret i Sarpsborg Danseklubb 

   

  Sportslig beretning 2017

  Hip Hop

  2017 var et godt år for klubbens hiphopmiljø, både for bredde og topp. Antallet hiphopdansere har økt betydelig gjennom året. Dette skyldes at Nadja Buric overtok som hovedtrener på høstsesongen og at klubben har arrangert gratis hip hop-kurs som har gjort stor suksess. I 2018 vil klubben ha to gratiskurs. Nadja tok selv gull i Norgesmesterskapet i Senior Elite og en 44. plass i VM. Nadja Buric, Aurora Skottene og Amalie Ludvigsen vant NM med gruppen Switch og representerte også Norge i VM. Rekrutteringen til konkurransemiljøet har fortsatt stort forbedringspotensial.

  Freestyle og slowdance

  Rekrutteringen har vært god og antallet førstegansstartere har økt. Treningen som er lagt ned betalte seg også for våre mer rutinerte konkurransedansere med flere opprykk til championklassen og 4 nye elitedansere. Klubben stilte med 3 team på Dancer of the Year i november 2017. I desember reiste klubben med 9 dansere til England for å delta på DKKQ, freestylens største konkurranse. Klubben hadde for første gang kvalifiserte dansere; Marielle Vitting, Marthe Frydenlund og Lova Elofsson.

  Performing Arts

  Klubbens satsning på jazz og moderne har gitt gode resultater med økt rekrutering i både junior- og seniorklassen, samt uttak til internasjonalt mesterksap. Amalie Harildstad og Lova Elofsson representerte Norge under EM i Praha hvor de tok en solid 11. plass av totalt 24 duoer, som er en meget sterk prestasjon i sitt første internasjonale mesterskap. Klubben stilte med 5 solister, en duo og en formasjon under Norgesmesterskapet i oktober.

  Dommere/Trenere

  Milena Kalnes, Sophie Eriksen, Marthe Frydenlund og Monica Solberg tok Trener 1-kurs i freestyle/discojazz i regi av Norges Danseforbund på høstsesongen, det samme gjorde Nadja Buric i hip hop. Sportslig leder Jenny Flobak dømte mange konkurranser gjennom året, noe som er positivt for klubben. På høstsesongen tok Nadja Buric over som hovedtrener for hiphop og Monica Solberg som hovedtrener for freestyle. Flere av årets nye trenere er våre egne dansere, noe vi som klubb er stolt av.

  Arrangementer

  Klubben arrangerte to konkurranser i ND; Streetchallange og Prestige 2017. Hiphop-konkurransen ble arrangert på EPA med en workshop i etterkant. Prestige 2017 ble arrangert i Grålumhallen, også med en bredde-workshop for alle medlemmer av ND med engelske Danny Baker. Begge konkurransene var en suksess og sistnevnte ble nominert til Årets Konkurranse 2017 på Dance Awards.

   

  Timeplan og fremdrift 2018
  Timeplanen for 2018 skal være fylt med gode grunnkurs for vår breddesatsning i både PA, hip hop og freestyle. Våre toppdansere skal også ha muligheten til å trene nok for videre utvikling, så konkurransepartier blir også prioritert. Vi ønsker at satsningen på bredde og topp skal føre til god rekruttering og flere dansere på gulvet, som igjen gir økonomisk vekst. Samtlige dansegrener ønsker å fortsette med teknikk i fokus, noe som viser seg å gi gode resultater. Det er noen endringer i trenerstallen ettersom to av våre instruktører i freestyle og PA ga seg i 2017. Det medfører at klubben ønsker å hente inn eksterne trenere oftere enn tidligere, da spesielt i Performing Arts.

  Målsetting 2018

  -       Ha et godt kvalitativt breddetilbud for dansere som ikke ønsker å konkurrere.

  -       Få 5 nye championdansere og 2 nye elitedansere i freestyle og slow.

  -       Være representert som klubb på landslaget i hiphop gjennom hele året.

  -       Være i finalen på NM i freestyle-teammatch.

  -       Øke antall førstegangsstartere til 15 i freestyle og 10 i hiphop.

  Representere klubben internasjonalt i EM/VM uavhengig av dansegren.
   

   
   
   
   
   

Del denne artikkelen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Følg oss på sosiale medier

Adresse

Sarpsborg Danseklubb
Vestengveien 40
1725 Sarpsborg

Log in